جهت ارسال مقاله به دبیرخانه همایش می توانید به دو شکل عمل نمائید

1- ارسال از طریق سایت همایش به نشانی 
ppc.hormozgan.ac.ir

2- ارسال فایل ورد مقاله در پیام رسان واتساپ به مدیر اجرایی همایش به شماره :
09367273046 - چمل نژاد


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر: