جهت ارتباط با دبیرخانه همایش می توانید با شماره مسئول دبیرخانه هم در پیام رسان سروش و یا به صورت تماس تلفنی در ارتباط باشید

مرتضی چمل نژاد (مسئول کمیته اجرایی همایش ملی)09367273046

خانم زاهدی (دبیراجرایی - مسئول دریافت مقالات فضای مجازی )09173655909

 سیدمحمدموسوی(مدیر سایت همایش - مسئول مقالات سایت)09171669276

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر: