نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  
علی مرادی

نام:علی مرادی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت آموزشی
موبایل:
آدرس:دانشگاه فرهنگیان
ایمیل:
زمینه همکاری:مسئول کمیته داوران
مرتضی زارعی

نام:مرتضی زارعی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت
موبایل:
آدرس:دانشگاه هرمزگان
ایمیل:
زمینه همکاری:شورای سیاست گذاری همایش
مختار  ذاکری

نام:مختار ذاکری

مدرک تحصیلی:دکتری تعلیم و تربیت
موبایل:
آدرس:دانشگاه فرهنگیان
ایمیل:
زمینه همکاری:شورای سیاست گذاری همایش
اعظم عبدالعظیمی

نام:اعظم عبدالعظیمی

مدرک تحصیلی:دکتری علوم تربیتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عوامل اجرایی - مدرس