محورهای همایش:
كيفيت زندگي و بهزيستي ذهني
روان شناسي مثبت نگر و سلامت
روان شناسي مثبت نگر و سالمندي
روانشناسي مثبت نگر در سازمان ها
روان شناسي مثبت نگر و آموزش و پرورش
روانشناسي مثبت نگر و دين
روان درماني هاي مثبت نگر
روان شناسي مثبت نگر و خانواده
روان شناسي مثبت نگر و جامعه
روانشناسی مثبت نگر
مقولات پژوهشی درآموزش و پرورش
مسائل پیرامون تعلیم و تربیت
تحقیقات جدید روانشناسي مثبت در علوم تربیتی

بازدیدامروز این صفحه: 1
  
بازدید کل: 364

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

1