محورهای کلی همایش روانشناسی مثبت

كيفيت زندگي و بهزيستي ذهني، روانشناختی
روان شناسي مثبت نگر و شادکامی اصیل, غرقگی
روان شناسي مثبت نگر و شادی حقیقی، خوش بینی
روانشناسي مثبت نگر در سازمان ها
دستاوردهای نوین روانشناسی در آموزش و پرورش
روانشناسي مثبت نگر و اختلالات یادگیری
روان شناسي مثبت نگر ، خانواده، جامعه
روان شناسي مثبت نگر و درمان های مبتنی بر مهرورزی
روانشناسی مثبت نگر و تاب آوری، خود تعیین گری
پیشگیری از ایجاد بیماری های روانی
شکل گیری روابط مثبت در محور خانواده
شناسایی و گسترش مهارت های فردی
ارتقاء سلامت ذهنی و فکری
درمان توانمند محور، بهزیستی روانشناختی
مسائل مرتبط با آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
سایرتحقیقات جدید درعلوم انسانی اسلامی

بازدیدامروز این صفحه: 1
  
بازدید کل: 1210

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

1