هزینه های همایش


تمامی مدارک همایش به ازای هر نویسنده صادر خواهد شد
مدارک همایش : گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان - گواهی حضور به تعداد نویسندگان - لوح سپاس به تعداد نویسندگان - گواهی حضور د کارگاه به تعداد نویسندگان- لوح فشرده مجموعه مقالات فقط یک حلقه DVD

شرکت در همايش با ارائه مقاله اول (تک نویسنده)
                                150 هزار تومان
شرکت در همايش با ارائه مقاله اول (دو نویسنده- به ازای هر نفر 130 تومن)     260 هزار تومان
شرکت در همايش با ارائه مقاله اول (سه نویسنده- به ازای هر نفر 120 تومن)   360 هزار تومان

شرکت در همايش با ارائه مقاله اول (چهار نویسنده- به ازای هر نفر 110 تومن)   440 هزار تومان

 

شرکت در همايش با ارائه مقاله دوم (صدور گواهی به ازای نویسنده)               75 هزار تومان

شرکت در همايش با ارائه مقاله سوم (صدور گواهی به ازای نویسنده)              65 هزار تومان

شرکت در همايش با ارائه مقاله چهارم (صدور گواهی به ازای نویسنده)            55 هزار تومان

 

هزینه صدور بسته پستی مدارک همایش به ازای هر بسته پستی          15 هزار تومان

 

بسته ویژه همایش :
گواهی تک نفره مختص مقالات گروهی - به ازای هر نفر 150 تومن

در این بسته گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان به صورت تک نفره صادر خواهد شد و فرق آن با بسته گروهی در این می باشد که در بسته گروهی ، در گواهی پذیرش اسم تمامی نویسندگان قید می شود اما در بسته تک نفره اسم هر نوبسنده به صورت جدا جدا روی گواهی پذیرش درح خواهد شد

 

تذکر مهم 1: هزینه های مدارک همایش به ازای هر نفر درمقالات گروهی محاسبه می گردد و چنانچه پژوهشگران تقاضای بسته تک نفره نداشته باشند گواهی پذیرش به صورت پایولت به صورت گروهی صادر خواهد شد

تذکر مهم 2: جهت دیافت لینک پرداخت به دبیراجرایی همایش در پیام رسان واتساپ پیام دهید

تذکر مهم 3: تمامی پرداخت ها از طریق لینک پرداخت زرین پال صورت خواهد گرفت

 

بازدیدامروز این صفحه: 1
  
بازدید کل: 642

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

7