برنامه های پایانی همایش

برنامه های پایانی همایش

برنامه های پایانی هشتمین همایش به شرح ذیل اعلان می گردد

 

کارگاه آموزشی1 همایش ملی

چهارشنبه 18/12/1400

ساعت 16

پلتفرم اسکای روم

مدیریت آموزش و پرورش میناب

پنل 1 ارائه مقالات همایش

پنجشنبه 19/12/1400

ساعت 15

پلتفرم اسکای روم

دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان

پنل 2 ارائه مقالات همایش

جمعه 20/12/1400

ساعت 15

پلتفرم اسکای روم

دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان

کارگاه آموزشی2 همایش ملی

شنبه 21/12/1400

ساعت 16

پلتفرم اسکای روم

مدیریت آموزش و پرورش میناب

اختتامیه همایش ملی

دو شنبه 23/12/1400

ساعت 10

پلتفرم اسکای روم

دبیرخانه همایش ملی

 

بازدیدامروز خبر: 1
  
بازدید کل: 85

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

9