فراخوان جذب مدرس

فراخوان جذب مدرس

دبیرخانه اجرایی همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت درنظر دارد در راستای همایش، کارگاه های علمی آموزشی با موضوعات روانشناسی، مسائل مرتبط با آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت برگزار نماید. لذا مدرسین توانمند می توانند با ارسال رزومه کاری خود تقاضای تدریس داشته باشند. پس از بررسی و تائید رزومه مراتب جهت هماهنگی با مدرسین صورت خواهد گرفت

شماره تماس مدیرهماهنگی برگزاری کارگاه های آموزشی
09171667416 (دکتر محمداحمدغلامی)

بازدیدامروز خبر: 1
  
بازدید کل: 761

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

7