فراخوان جذب مدرس

فراخوان جذب مدرس

دبیرخانه اجرایی همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت درنظر دارد در راستای همایش، کارگاه های علمی آموزشی با موضوعات روانشناسی، مسائل مرتبط با آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت برگزار نماید. لذا مدرسین توانمند می توانند تا تاریخ 1400/09/30با ارسال رزومه کاری خود تقاضای تدریس داشته باشند. پس از بررسی و تائید رزومه مراتب جهت هماهنگی با مدرسین صورت خواهد گرفت

شماره واتساپ دبیزخانه اجرایی همایش
09367273046 (چمل نژاد)

بازدیدامروز خبر: 1
  
بازدید کل: 324

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

7