دریافت مقاله

دریافت مقاله

انواع مقالات مورد پذیرش در همایش

انواع مقالات مورد پذیرش در کنفرانسانواع مقالات ذیل که در راستای محورهای همایش باشند، مورد پذیرش  واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:

مقالات علمی-پژوهشی، مقالات علمی-ترویجی (مروری)، مطالعات موردی ، مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی ، طرح های تحقیقاتی

 

بازدیدامروز خبر: 1
  
بازدید کل: 383

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

3