اختتامیه همایش

اختتامیه همایش

اطلاعیه مهم


نظر به آخرین جلسه شورای هماهنگی و سیاست گذاری همایش های ملی هرمزگان، مقرر و مصوب گردید اختتامیه دهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت به صورت مجازی برگزار گردد.


لذا برگزاری حضوری رویدادهای ملی هرمزگان به سال 1403 موکول شد.

 


با تشکر

روابط عمومی دبیرخانه اجرایی کنفرانس های ملی هرمزگان

بازدیدامروز خبر: 1
  
بازدید کل: 159

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

13