برنامه های پایانی روز همایش

برنامه های پایانی روز همایش

برنامه اجرایی روز پایانی همایش تازه های روانشناسی مثبت

 

ردیف

عنوان

زمان

مجری

1

قران سرود ملی صلوات خاصه

5 دقیقه

دبیرخانه اجرایی

2

سخنرانی جناب آقای خدامی

مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان میناب

10 دقیقه

دبیرخانه اجرایی

3

پخش کلیپ

2 دقیقه

دبیرخانه اجرایی

4

سخنرانی جناب آقای سماوی

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان

10 دقیقه

دانشکده علوم انسانی

5

پخش کلیپ

5 دقیقه

دبیرخانه اجرایی

6

سخنرانی دکتر شکوهی

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش

15

دبیرخانه اجرایی

7

پخش کلیپ

5 دقیقه

دبیرخانه اجرایی

8

ارائه دکتر مجدفر

15

دبیرخانه اجرایی

9

پخش کلیپ

5 دقیقه

دبیرخانه اجرایی

10

سخنرانی دکتر حسین بر

توسعه پژوهش

15

دبیرخانه اجرایی

11

پخش کلیپ

5 دقیقه

دبیرخانه اجرایی

12

قرائت پایانی همایش

5 دقیقه

دبیرخانه اجرایی

 

بازدیدامروز خبر: 1
  
بازدید کل: 23

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

11