جهت ارتباط با دبیرخانه همایش می توانید با شماره مدیرکمیته اجرایی هم در پیام رسان اتساپ و هم به صورت تماس تلفنی در ارتباط باشید

مرتضی چمل نژاد
09367273046


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر: